Lymfom žaludku

Lymfom je druh zhoubného nádoru tvořený bílými krvinkami (lymfocyty). Ve srovnání s karcinomem žaludku je výskyt lymfomu žaludku mnohem vzácnější. Lymfom žaludku nejčastěji vzniká jako sekundární onemocnění žaludku. Za významný rizikový faktor je považována přítomnost Helicobacteru pylori.  

Lymfocyty a lymfom

Lymfocyty jsou bílé krvinky, které umožňují organismu vytvářet protilátky proti infekcím (B lymfocyty), řídí funkci imunitního systému a odbourávají  cizorodé mikroorganismy a další škodliviny  včetně nádorových krvinek (T lymfocyty). (Nejvíce mikroorganismů a škodlivin je přitom přítomno v oblasti zažívacího ústrojí a dýchacích cest.) Lymfomy jsou nádory, které vznikají z bílých krvinek, většinou se jedná o lymfocyty typu B. Více než 90% pacientů postižených lymfomem má právě lymfom tvořený B lymfocyty.

Lymfom žaludku a jeho příznaky

Lymfomy mohou napadat různé orgány včetně žaludku, zde tvoří přibližně 3% diagnostikovaných zhoubných (maligních) nádorů. Ve většině případů se jedná až o druhotné postižení žaludku, primární lokalizace nádoru je spíše ojedinělá. Diagnostika se provádí na základě histologického vyšetření vzorku odebrané tkáně (vzorek se odebírá při endoskopickém vyšetření). Mezi příznaky lymfomu žaludku patří nechutenství, hubnutí, únava a malátnost. Pacient může zvracet krev, rovněž může být přítomna krev ve stolici.

Příčiny

Jednoznačná příčina vzniku lymfomu není známa. Za významný rizikový faktor je však považována přítomnost bakterie Helicobacter pylori, která dokáže přežívat v agresivním prostředí žaludku. Jen pro zajímavost, odhaduje se, že nositelem Helicobakteru pylori je téměř polovina veškeré populace, většině pacientů však Helicobacter nepůsobí žádné obtíže, ale jeho přítomnost do žaludku přitáhne lymfocyty slizničního imunitního systému (MALT), které vytvoří chronický zánět. Tento zánět je pak ideálním podhoubím pro rozvinutí lymfomu žaludku.

Léčba

V případě zahájení včasné léčby lze bakterie Helicobactera zničit běžnými antibiotiky, která způsobí, že lymfomové buňky ztratí podnět k dalšímu množení a lymfom se tzv. zhojí. Pokud je však léčba zahájena později, antibiotika nestačí, protože přítomnost Helicobactera není k dalšímu růstu lymfomu nutná. Zde je pak obvyklým způsobem léčby kombinace chemoterapie (podávání cytostatik – léků ničících nádorové buňky) s radioterapií. Také v těchto případech se z důvodu prevence možné recidivy podávají pacientům antibiotika. Další možností je chirurgické odstranění lymfomu, což však není v praxi příliš obvyklé.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno