Plikace žaludku

Plikace žaludku je moderní metoda metabolické chirurgie, která se pacientům provádí za účelem redukce přijímané potravy. Jedná se o laparoskopický restriktivní operativní zákrok používaný s cílem léčby nadváhy. Ve srovnání s ostatními metodami bariatrické chirurgie, je plikace  výrazně méně invazivní (ve srovnání například s gastrickým bypassem) a po provedení výkonu nezůstává v těle pacienta cizorodý materiál. Další výhodou je poměrně rychlá doba rekonvalescence.

Důvody k provedení plikace

Jak bylo uvedeno v úvodu, plikace je restriktní zákrok, který slouží k léčbě obezity a s ní spojených nežádoucích následků pro organismus (nadměrná zátěž kostí a kloubů, omezená hybnost, vysoký krevní tlak a často i hladina cholesterolu v krvi, psychické problémy a další). Protože obezita je jednou z příčin diabetu druhého typu (jinými slovy u mnoha pacientů dochází k rozvoji diabetu druhého typu právě v důsledku obezity), je plikace zároveň považována za prostředek léčby diabetu (po výkonu klesá hladina krevního cukru v krvi). Obecným důvodem k provedení plikace je tedy nadváha pacienta, která ho ohrožuje na zdraví a životě. Plikace žaludku je v metabolické chirurgii novinkou, její hlavní výhodou je minimální invazivnost (při plikaci nedochází k odstranění žádné z částí žaludku na rozdíl od resekce) a šetrnost vůči pacientovi (po operaci nezůstává v těle žádný cizorodý předmět na rozdíl například od bandáže žaludku). Na rozdíl od bandáže žaludku má však plikace tu nevýhodu, že ji nelze po operaci regulovat.

Jak se operace provádí

Přestože se pro tento výkon používá označení plikace žaludku, jedná se ve skutečnosti pouze o plikaci velké křiviny žaludku. Před samotnou operací, která trvá přibližně 2 hodiny, se provádí v celkové anestezii, je zapotřebí provést speciální interní, obezitologické a psychologické předoperační vyšetření. Jedná se o laparoskopicky prováděný výkon, při kterém se používají speciální chirurgické nástroje a současně malé televizní kamery. Snížení objemu žaludku se dosahuje pomocí  cca 1 cm širokých vpichů, po jejichž provedení se žaludeční stěna pomocí nevstřebatelných stehů zahrne směrem dovnitř. Pokud jsou však v dutině břišní přítomny srůsty nebo nastane jiná komplikace, může si situace vyžádat provedení klasického operačního zákroku řezem přes břišní stěnu.

Rekonvalescence a režim po operaci

Rekonvalescence pacienta trvá 4 dny, již druhý den po operaci může pacient vstát z lůžka. V případě laparoskopického výkonu trvá pracovní neschopnost týden až deset dní, v případě klasického chirurgického zákroku dva až tři týdny. Po operaci dochází k postupnému úbytku váhy, protože díky snížení kapacity žaludku nepociťuje pacient záchvaty hladu a celkově méně jí. Výše průměrného ročního úbytku na váze se pohybuje kolem 30 kilogramů. Šest týdnů po operaci smí pacient přijímat pouze tekutou stravu, aby nedošlo ke zmaření výsledku operace. Pacient rovněž musí dodržovat speciální dietní a pitný režim. V případě, že pacient nedodržuje lékaři stanovené pokyny, dojde k uvolnění zavinutí nebo k roztažení žaludeční trubice s následkem opětovného přejídání a efektivita zákroku je nulová. Riziko pooperačních komplikací je velmi nízké. Je zde však riziko recidivy obezity.

Alternativy výkonu

Mezi nejčastěji prováděné alternativy plikace žaludku patří gastrická bandáž žaludku (při které se provádí tzv. přiškrcení horní části žaludku bandáží, přičemž dřívější rigidní bandáž  tvořená textilní manžetou byla v posledních letech nahrazena systémem, který lze po provedení operace regulovat) a žaludeční neboli gastrický bypass (kdy se provádí chirurgické rozdělení žaludku na dvě části, přičemž spodní část žaludku je společně s částí tenkého střeva následně vyřazena z procesu trávení). Jednotlivým operačním výkonům věnujeme samostatné články.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno