Operace žaludku

Operace žaludku je lékařský zákrok prováděný za účelem odstranění zdravotních obtíží, záchrany zdraví nebo života pacienta, který může být  buď plánovaný, nebo akutní. Mezi nejčastější důvody pro provedení operace žaludku patří léčba obezity, prasklý nebo neléčitelný žaludeční vřed a přítomnost zhoubného nebo nezhoubného nádoru. Z hlediska rozsahu výkonu se pak operativní zákroky dělí na drobné a rozsáhlé neboli resekční.    

Resekční operace žaludku

Resekce žaludku je restrikční operativní zákrok, při kterém se provádí snížení kapacity žaludku. Existuje několik typů resekčních operací, resekce typu Bilroth I (při které se odstraňují dvě třetiny žaludku, kde je první řez veden těsně za pylorem, druhý nejširší částí žaludku, přičemž konec zbylé části žaludku se našívá ke konci duodena), resekce typu Bilroth II (která se od první operace odlišuje způsobem rekonstrukce), resekce typu Roux en Y, která je známá jako gastrický bypass, což je typický zákrok  prováděný při léčbě obezity.

Gastrický bypass

Protože obezita trápí pacienty s diabetem druhého typu, je často prováděna právě těmto pacientům. Při žaludečním bypassu se provádí chirurgické rozdělení žaludku na dvě části, přičemž dolní větší část je společně s částí tenkého střeva vyřazena z procesu trávení. Během operace se ze žaludku vytvořena kapsa, která se napojí přímo na střední část tenkého střeva. Zbývající část žaludku se ponechá v dutině břišní, protože její odstranění je pro pacienta velmi rizikové.  Otvor mezi žaludeční kapsou a tenkým střevem se záměrně ponechává malý, aby docházelo k pomalému vyprazdňování kapsy a pacient měl co nejdéle po jídle pocit sytosti. Gastrický bypass se provádí i jinými způsoby, gastrický bypass Roux en Y, kdy je přerušené tenké střevo sešito do tvaru písmene Y, je však v praxi nejčastější.

Bandáž a plikace žaludku

Při léčbě obezity se rovněž používá výrazně méně invazivní zákrok, kterým je bandáž žaludku. V rámci tohoto výkonu metabolické chirurgie je žaludek rozdělen na dvě části ve tvaru přesýpacích hodin. (Žaludek je v podstatě zaškrcen.) Bandáž tvoří silikonová manžeta, na vnitřní straně je umístěný měkký balónek, který lze v případě potřeby ambulantně naplnit tekutinou (pomocí speciálního ventilku neboli portu umístěného pod kůží). Účelem operace je stejně jako v případě gastrického bypassu snížit množství přijímané potravy. Téhož lze dosáhnout také pomocí plikace žaludku, což je laparoskopicky prováděný výkon, při kterém zůstává celý žaludek zachován, pouze dochází ke snížení jeho objemu pomocí vpichů, jeho stěna se zahrne směrem dovnitř, čímž dochází ke zmenšení jeho kapacity.

Totální gastrektomie  

Resekční výkony se  pochopitelně neprovádějí pouze při léčbě obezity, ale také v případě rozsáhlejších postižení žaludku, například při karcinomu žaludku, kdy se provede odstranění části nebo celého žaludku (v tomto případě se pak jícen napojí přímo na tenké střevo). Indikací pro odstranění žaludku neboli totální gastrektomii je přítomnost zhoubného nádoru většího rozsahu. Zde se pak k rekonstrukci používá střevní klička jako u gastrického bypassu Roux en Y. Pokud se jedná o nádor, který není zhoubný, ani rozsáhlý, nebo o počáteční stadium peptického vředu, není resekční operace nutná, postačí drobnější operativní zákrok.   

Prasklý žaludeční vřed

Zatímco výše uvedené zákroky obvykle patří mezi plánované operace, jinak je tomu v případě prasklého žaludečního vředu, kdy je pacient (z důvodu rizika sepse) bezprostředně ohrožen na životě, a situace proto vyžaduje akutní lékařský zákrok. V případě prasklého žaludečního vředu nelze předem přesně stanovit rozsah operace. Pokud je rozsah poranění malý, postačí vyčištění a zašití protržené žaludeční stěny. Stejně tak si může situace vyžádat rozsáhlý operační zákrok.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno